Hujie Security Company Profile

 

Ua ib lub tuam txhab koom tes ntawm Hujie pab pawg, Hujie Security tuav cov ntawv pov thawj rau cov kev pabcuam pejxeem thiab cov kev tiv thaiv hluav taws xob. Peb muaj cov tub txawg tshwj xeeb uas muab kev ruaj ntseg daws teeb meem, kees yees duab los sis CCTV, kev tswj xyuas, kev cuam tshuam ntawm kev cuam tshuam, thiab kev daws teeb meem ntawm multimedia thiab tswj xyuas qhov project. Cov kev kho tshwj xeeb yog muaj los daws cov kev xav tau tshwj xeeb los ntawm peb cov neeg. Hujie Security yog koj qhov chaw pabcuam daws teebmeem uas tuaj yeem tsim los ntawm qhov tsim, tsim cov khoom, kev sibtham, kev twvtxiaj thiab commissioning txhua txoj kev rau kev pab tu tsev.