Raws li Shanghai, hluav taws xob lub teb chaws, pab pawg tswj hwm

Muaj qhov tseeb, lub hom phiaj tshiab, kev loj hlob txawv

Ntxiv dag zog rau kev cob qhia, tswj kev tswj thiab tswj kev siv

Muaj kev sib txuas lus nrog kev lag luam thiab kev sib koom tes nrog ntau lub chaw lag luam thiab tsoom fwv cov koom haum.