Yuav ua li cas kuv tau txais backstage ntawm kev hais kwv txhiaj nrog cov tub ceev xwm nruj heev?

- Jan 20, 2018-

Koj tsis yog tias koj tuaj yeem nrhiav tau qhov laj thawj tseeb thiaj li yuav muaj.

Cov neeg backstage ua hauj lwm thiab lawv muaj txoj cai kom rov qab muaj. Lawv kuj muaj txoj cai tsis pub kom muaj kev ntxhov siab los ntawm cov neeg uas tsis muaj kev rov qab.

Lub nrob qaum sab nraub qaum yog khaw, tuab neeg, thiab txaus ntshai. Nws tsaus ntuj, cov khoom yog piled mus rau txhua qhov chaw, thiab tib neeg khiav rawv vim tias lawv tab tom ua hauj lwm. Koj lub zeem muag muaj ntau dua kev tsis txaus siab thiab tsis txaus siab, koj yog ib qho txaus ntshai rau koj tus kheej thiab lwm tus.