Tus Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv yog dabtsi?

- Jan 20, 2018-

Ib tus neeg saib xyuas kev ruaj ntseg, Nws lub luag haujlwm yog kom muaj kev ruaj ntseg ntawm tus kheej lossis hauv tsev. Yog hais tias kev ruaj ntseg tus ceev xwm yog muab txhua hom kev nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg rau thaj chaw los yog kev lag luam, tom qab ntawd nws txoj hauj lwm yog khaws cov ntaub ntawv txhua yam uas nkag mus thiab tawm hauv Lub Lag Luam los yog thaj chaw. Lwm cov isq qhov chaw zov me nyuam uas yuav tsum tau muaj kev nyab xeeb ntawm kev lag luam, kev lag luam, Kev daws teeb meem, kev tswj tsev, thiab lwm yam. Lawv tau them nyiaj rau kev ua cov haujlwm no.