Ib lub tuam txhab kev ruaj ntseg kev pabcuam uas muaj kev tivthaiv, kev tivthaiv thiab kev koom ua ke;

Qee leej yog los ntawm lub hiav txwv, av, huab cua, tub ceev xwm tub rog, kev ua tub rog thiab kev cob qhia cov koom haum kev ruaj ntseg.

Muaj kev txawj ntse ntawm Changjiang kev ruaj ntseg vocational training tsev kawm ntawv tau pom zoo los ntawm Shanghai municipal pej xeem ruaj ntseg Bureau; Thiab tau txhim tsa kev cob qhia txog kev ruaj ntseg.